Nie wyrzucaj kartridży do śmieci

Chroń środowisko i nie wyrzucaj kartridży do śmieci

Falter

Promujemy akcję wspierającą recykling pustych kartridży.

W wielu krajach europejskich stale rośnie zapotrzebowanie na materiały i produkty z tworzyw sztucznych.

Niestety wiąże się to w konsekwencji z narastającym problemem opakowań jednorazowych. Stanowią one około 8% masy i 30% objętości wszystkich śmieci[1]. Składowanie jest coraz trudniejsze. Spalanie takich śmieci oznacza wzrost emisji szkodliwych gazów i toksycznych substancji. Dostając się do atmosfery stanowią poważne zagrożenie dla środowiska oraz dla zdrowia ludzi.

Większość tworzyw sztucznych nie ulega biodegradacji albo rozkłada się bardzo wolno. Przedmioty wykonane z materiałów polimerowych potrzebują na swój rozkład od 100 do 1000 lat [2].

Powtórne wykorzystanie odpadów z tworzyw sztucznych jest najlepszą metodą usuwania ich ze środowiska. To najlepsze i najbardziej odpowiedzialne rozwiązanie.

Wyroby z tworzyw nawet na końcu swojego cyklu życia zachowują swoją wartość jako surowce i są po prostu zbyt cenne, aby je wyrzucać. Pełne wykorzystanie wartości odpadów tworzyw w procesach recyklingu i odzysku energii, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii przyjaznych dla środowiska pozwoliłoby na zmniejszenia emisji CO2 w Europie o 9 mln ton/rok [3].


Firma Falter wdrażając szereg innowacji chce być również liderem w dziedzinie świadomej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Uzbieraj 25 sztuk, a to my zorganizujemy transport za Ciebie.
Za wskazane na stronie modele zapłacimy 5zł brutto za sztukę.
Procedura jest bardzo prosta:

1

Uzbieraj 25 kartridży.

2

Włóż do torby foliowej i zapakuj do kartonu.
Uwaga: Pojemniki na zużyty atrament należy podwójnie zabezpieczyć szczelną torbą, aby nie przeciekały podczas transportu.

3

Sprawdź jakie typy kartridży skupujemy Kartridże

4

Skontaktuj się z nami: sprzedaz@falter.eu, tel.: +48 663 970 221.

5

Po uzgodnieniu szczegółów, wyślemy kuriera po odbiór przesyłki.

6

Po otrzymaniu przesyłki, sprawdzamy kartridże i następnie wystawiamy bon rabatowy za wszystkie wkłady, które można ponownie wykorzystać.


Jeżeli nie masz tak dużo kartridży, a chcesz zaangażować się w program ochrony środowiska,
to możesz odesłać je na własny koszt na adres:

Falter Sp. z o.o.
ul. Poznańska 69, 62-045 Pniewy

[1] Iwona Stachurek: Problems with the biodegradation of plastics in the environment, zeszyty naukowe Wyż-szej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Nr 1(8)/2012
[2] www.plasticseurope.pl
[3] Prognos i inni, 2009